استارتاپ

دفتر کار مجازی چیست و چه مزایایی دارد؟

امروزه با پیشرفت سریع تکنولوژی، نیاز سازمان ها به حضور فیزیکی در یک مکان تعیین کاهش یافته است و بخش بزرگی از کسب و کارهای کوچک و استارتاپ ها از دفتر کار مجازی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند.

28 فروردین 1399

وحدت: ضرورت ورود صنعت خودروسازی به حوزه نوآوری

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خواهان تشکیل زیست بوم نوآوری و فناوری پیرامون صنعت خودروسازی در کشور شد و گفت: احتیاج به شرکت های دانش بنیان و حوزه نوآوری، مسیری است که صنعت خودروسازی کشور باید به آن ورود پیدا کند.

21 آبان 1398

ستاری: دانش بنیان های دارویی ایرانی بهترین شرکت های منطقه هستند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: در حال حاضر بهترین شرکت های دانش بنیان دارویی در منطقه ایرانی هستند.

10 شهریور 1398