اطلاعیه دانشگاه شریف درباره تغییرات موقت بعضی از مقررات آموزشی

به گزارش وبلاگ 1 کد، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در مورد تغییرات موقت بعضی از مقررات آموزشی در نیمسال دوم 99-1398 به دلیل مسائل ناشی از شیوع بیماری کرونا اطلاعیه ای صادر کرد.

اطلاعیه دانشگاه شریف درباره تغییرات موقت بعضی از مقررات آموزشی

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی وبلاگ 1 کد، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص تغییرات موقت برخی از مقررات آموزشی در نیمسال دوم 99-1398 ، (به دلیل مسائل ناشی از شیوع بیماری کرونا)، اطلاعیه ای صادر کرد.

سیاستهای جاری کشور در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا؛ تغییراتی را در برنامه ای آموزشی دانشگاه های کشور و دانشگاه صنعتی شریف به دنبال داشته که از جمله آن اشاعه و استفاده از روشهای آموزش مجازی و غیر حضوری بوده است. علیرغم برخی کاستی های این روش، شرایط پیش آمده فرصت مناسبی را برای توسعه زیر ساختها برای آموزش مجازی و استفاده آنها در آینده بعنوان روشهای یاری آموزشی فراهم نموده و دانشگاه کوشش خواهد کرد تا ضمن حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای آموزشی از این فرصت به بهترین وجه ممکن برای اشاعه روشهای نوین آموزشی در آینده استفاده نماید.

به همین دلیل و پیرو ابلاغیه مورخ 11 فروردین 99 معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه رهنمودهایی برای نحوه ادامه فعالیتهای آموزشی و در نظر دریافت تسهیلاتی برای دانشجویان دانشگاه ها در نیمسال دوم تحصیلی 99-98 با توجه به شرایط خاص پیش آمده، موضوع در چندین جلسه شورای آموزش و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورد آنالیز نهاده شد و با توجه به شرایط خاص دانشگاه صنعتی شریف و در راستای برطرف مسائل آموزشی دانشجویان این دانشگاه تغییرات موقت زیر در خصوص مقررات آموزشی مقاطع مختلف به شرح زیر به تصویب رسید.

گفتنی است که این تغییرات صرفا برای نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 در نظرگرفته شده و در صورت عادی شدن شرایط به تشخیص مراجع ذی صلاح در نیم سال های بعد موثر نخواهند بود.

الف- تغییرات مرتبط با دوره کارشناسی برای نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98

1- در صورت عادی شدن شرایط و برطرف محدودیتهای مرتبط با شیوع بیماری کوید-19، افزودن تعداد محدودی هفته (در حد یک- دو هفته) به طول نیم سال جهت اجرای فشرده دروس عملی و برگزاری با تاخیر امتحانات خاتمه نیمسال.

2- امکان حذف اضطراری(w) دو درس در بازه زمانی تعیین شده در تقویم ترم به شرط باقی ماندن حداقل 8 واحد درسی.

شرح: تعداد مجاز حذف wاز یک درس به دو درس (نظری و عملی) افزایش یافته است. شرط نظری بودن درس برداشته شده و حذف درس عملی نیز امکان پذیر شده است. کف واحد باقی مانده به 8 واحد کاهش یافته است.

3- امکان حذف نیمسال دوم 99-1398 در بازه زمانی تعیین شده در تقویم ترم برای دانشجویانی که قبلا حدبیشتر دو مورد حذف نیمسال با احتساب در سنوات داشته اند.

شرح: تعداد مجاز حذف نیم سال از دو به سه افزایش یافته است.

(پس از انجام حذف نیمسال، بدون احتساب شدن آن در سنوات همچنان احتیاج به ارایه دلایل و مستندات کافی و موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه دارد.)

4- مهلت دریافت نمره دروس پروژه کارشناسی و کارآموزی برای دانشجویانی که در این نیمسال در این دروس ثبت نام دارند تا 20 شهریور ماه 1399 تمدید می شود و احتیاجی به ثبت نام مجدد یا تمدید در تابستان ندارند.

5- برای دانشجویی که تا خاتمه نیمسال اول 99-1398 حدبیشتر 26 واحد درسی به جامانده جهت دانش آموختگی داشته باشد تسهیلات زیر در نظر گرفته می شود:

i. امکان استفاده از معرفی به استاد دو درس به شرط آن که اولا در طول تحصیل (شامل نیمسال دوم 99-1398) حداقل یک بار این دروس را اخذ نموده باشد و ثانیا سایر دروس لازم برای احراز دانش آموختگی را گذرانده باشد و با گذراندن دروس معرفی به استاد حدبیشتر تا خاتمه تابستان سال جاری دانش آموخته شود.

شرح: تعداد مجاز معرفی به استاد از یک به دو درس افزایش یافته و شرط این که قبلا از درس افتاده باشد حذف شده است.

ii. امکان ارسال نمره دروس این گونه دانشجویان به صورت تکی توسط استاد زودتر از ارسال لیست کامل نمرات.

ب- تغییرات مرتبط با کلیه دوره های تحصیلات تکمیلی و حذف دروس آن برای نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98

1- حذف بیش از یک درس و یا حذف بدون احتساب نیمسال صرفا با دلایل موجه و مستدل و در طول سنوات مجاز دانشجو قابل آنالیز بوده و تصمیم گیری در خصوص آن منوط به موافقت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه خواهد بود. در ضمن دانشجویان تحصیلات تکمیلی حدبیشتر تا تاریخ 15 اردیبشهت 1399 مهلت خواهند داشت در خواست خود را مبنی بر حذف یک درسِ مازاد و یا حذف نیمسال به وسیله سامانه آموزش و تکمیل فرم درخواست دانشجو از مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال کنند. بدیهی است، حذف تکدرس در موعد مقرر کماکان از اختیارات دانشجو است که مستلزم تایید استاد راهنما و معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده خواهد بود

2- حذف دروس عملی و آزمایشگاه در قالب حذف تکدرس برای دانشجویان امکان پذیر خواهد بود.

3-دروس عملی و آزمایشگاهی، بنا به تشخیص استاد درس و دانشکده در صورت فراهم شدن شرایط، می توانند در تابستان ادامه یافته و تا قبل از آغاز نیمسال بعدی نسبت به ارسال نمرات آنها اقدام شود. در غیر اینصورت این دروس می¬توانند بصورت نا تمام در کارنامه دانشجو درج و در نیمسال بعدی ادامه یابند و یا توسط دانشگاه از برنامه درسی 2-98 حذف گردند.

4- چنانچه کلاسهایی به هر علت تشکیل نگردند، اینگونه دروس با تشخیص معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از برنامه آموزشی 2-98 حذف شده و ثبت نام در این دروس از کارنامه دانشجویان حذف خواهد گشت.

ج- تغییرات مرتبط با دوره کارشناسی ارشد برای نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98

1- افزایش سقف سنوات مجاز فقط در صورتی امکان پذیر خواهد بود که به تشخیص کمیسیون موارد خاص دانشگاه، با حذف بیش از یک درس و یا حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات موافقت گشته باشد. با توجه به اینکه دانشگاه زیر ساختهای لازم برای برگزاری جلسات دفاع بصورت غیر حضوری را فراهم نموده و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجوز برگزاری جلسات دفاع بصورت غیر حضوری را صادر نموده است ، لذا تعویق در برگزاری جلسات دفاع از خاتمه نامه کارشناسی ارشد خارج از سنوات مجاز تحصیلی و سنوات مصوب کمیسیون موارد خاص، صرفا با دلایل موجه و مستدل قابل آنالیز بوده و نهایتا به تشخیص و تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه خواهد بود.

تبصره 1: دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396 که مطابق حکم کمیسیون موارد خاص دانشگاه حد بیشتر تا خاتمه خرداد 1399 مهلت دفاع داشته اند، میتوانند با ثبت نام ترم تابستانی حد بیشتر تا خاتمه تیرماه از خاتمه نامه خود دفاع کنند و در اینصورت از پرداخت شهریه ترم تابستانی معاف خواهند گشت.

تبصره 2: در صورتیکه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96 به دلیل ماهیت تجربی و یا لزوم انجام کار میدانی و شرایط بوجود آمده ناشی از شیوع بیماری کرونا، نتوانند تا قبل از خاتمه تیر ماه از خاتمه نامه خود دفاع کنند، حد بیشتر تا تاریخ 15 اردیبشهت 1399 مهلت خواهند داشت درخواست خود را مبنی بر تمدید سنوات به وسیله سامانه آموزش و تکمیل فرم درخواست دانشجو از مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال کنند. در اینگونه موارد چنانچه دانشجو در نیمسال دوم سالی تحصیلی 99-1398 فقط در خاتمه نامه ثبت نام داشته باشد، بنا به تشخیص کمیسیون موارد خاص می توانند مشمول حذف نیمسال بدون احتساب گردند و چنانچه تا قبل از نیمه آذر ماه 99 از خاتمه نامه خود دفاع کنند از پرداخت شهریه ترم تابستانی و نیمسال هفتم معاف خواهند گشت.

2- حذف تکدرس و یا دروس(که با تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه باشد) در نیمسال 2-98، مشمول پرداخت شهریه نخواهد شد.

3- دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98 باید با برگزاری جلسات مجازی با استاد راهنما کوشش کنند طرح و تصویب پیشنهاد خاتمه نامه خود را پیگیری نموده و تا قبل از آغاز نیمسال سوم تحصیل نسبت به درج آن در سامانه آموزشی اقدام کنند تا بتوانند در نیمسال سوم تحصیلی در خاتمه نامه ثبت نام کنند. چنانچه به دلایل موجه امکان تصویب موضوع خاتمه نامه تا قبل از مهلت ثبت نام نبمسال سوم وجود نداشته باشد، لازمست درخواست ثبت نام با تاخیر در خاتمه نامه در نیمسال سوم بعد از موافقت دانشکده به وسیله سامانه آموزشی برای آنالیز برای مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال شود.

د- تغییرات مرتبط با دوره دکتری برای نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98

1- دانشجویان دکتری که در نیمسال 2-98 فقط در دروس امتحان جامع، پیشنهاد پژوهشی و یا رساله دکتری ثبت نام داشته باشند، می¬توانند در صورت داشتن دلایل موجه (مانند عدم برگزاری امتحان جامع و یا عدم دسترسی به امکانات سخت افزاری و آزمایشگاهی برای امکانسنجی یا پیشبرد رساله) درخواست خود را مبنی بر حذف نیمسال بدون احتساب به وسیله سامانه آموزش و تکمیل فرم درخواست دانشجو از مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال کنند. کلیه درخواستها باید با تایید و موافقت استاد راهنما و معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده باشند

2- دانشجویان دکتری که در نیمسال 2-98 علاوه بر دروس امتحان جامع یا پیشنهاد پژوهشی در دروس دیگری ثبت نام داشته باشند، می¬توانند در صورت داشتن دلایل موجه (مانند عدم برگزاری امتحان جامع و یا عدم دسترسی به امکانات سخت افزاری و آزمایشگاهی برای امکانسنجی) و ارسال مستندات درخواست خود را مبنی بر حذف درس (خارج نمودن ثبت نام) برای امتحان جامع و یا پژوهشی به وسیله سامانه آموزش و تکمیل فرم درخواست دانشجو از مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال کنند. این گونه درخواستها باید با تایید و موافقت استاد راهنما و معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده باشد. در صورت موافقت با درخواست، ثبت نام دانشجو در سایر دروس در نیمسال 2-98 در کارنامه باقی مانده و بنا به تشخیص مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دانشجو برای یک نیمسال از پرداخت شهریه های مصوب، مرتبط با تعویق در برگزاری امتحان جامع یا دفاع از پیشنهاد پژوهشی معاف خواهد گشت.

3- مطابق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اولویت با برگزاری جلسات دفاع از رساله های دکتری بصورت حضوری و موکول نمودن آن به بعد از برطرف نگرانی از شیوع بیماری کرونا می¬باشد. جلسات دفاع از رساله های دکترا فقط به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و در صورت عدم امکان تعویق در برگزاری جلسه دفاع به دلیل شرایط خاص دانشجو، می توانند بصورت غیر حضوری برگزار گردند. این مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در صورت ادامه نگرانی از شیوع بیماری کرونا تا ابتدای تیرماه، مجددا توسط این شورا مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

4- برای دانشجویانی که رساله دکترای ایشان جنبه تجربی و آزمایشگاهی نداشته و یا دانشجو بخش تجربی و آزمایشگاهی خود را قبلا به خاتمه رسانده و سنوات تحصیلی مجاز آنها به خاتمه رسیده باشد (سنوات مجاز تحصیل در دوره دکتری 10 نیمسال است)، چنانچه به هر دلیلی تا کنون پیروز به ثبت نام در نیمسال 2-98 نشده اند و تا کنون درخواست خود مبنی به ثبت نام با تاخیر را برای این مدیریت ارسال ننموده اند؛ لازمست با ارائه گزارش پیشرفت سالیانه به اعضای کمیته ممتحنین (بصورت مجازی) نسبت به ارسال درخواست ثبت نام با تاخیر در نیمسال جاری بهمراه مستندات مربوطه به وسیله سامانه آموزش (مطابق اطلاعیه مورخ 18 اسفند 98) اقدام کنند.

انتهای پیغام/

منبع: خبرگزاری فارس

به "اطلاعیه دانشگاه شریف درباره تغییرات موقت بعضی از مقررات آموزشی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اطلاعیه دانشگاه شریف درباره تغییرات موقت بعضی از مقررات آموزشی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید